XUÂN HẢI, T. .; MINH LONG, T. .; TRẦN PHƯƠNG THÚY, N. .; VĂN TUẤN, N. . PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG BÁO CÁO PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2020-2021. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 513, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v513i1.2371. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2371. Acesso em: 20 tháng 5. 2022.