VĂN CƯỜNG, V. .; THẾ HƯNG, Đinh .; MẠNH HÙNG, Đỗ .; HOÀNG LONG, N. . KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI LIÊN BẢN SỐNG ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ HẸP ỐNG SỐNG THẮT LƯNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 513, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v513i1.2384. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2384. Acesso em: 28 tháng 5. 2022.