TRỌNG DƯƠNG, T. .; THỊ MINH, N. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA THẢO MỘC – SV TRONG HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN COVID-19 KHÔNG TRIỆU CHỨNG, MỨC ĐỘ NHẸ VÀ VỪA TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN SỐ 2 TỈNH BẮC GIANG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 514, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v514i1.2533. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2533. Acesso em: 12 tháng 8. 2022.