VĂN HÙNG, P. .; HỮU THIỂN, Đoàn .; THỊ KIỀU, N. . ĐẶC ĐIỂM CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN THALASSEMIA ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 515, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v515i1.2661. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2661. Acesso em: 28 tháng 6. 2022.