VĂN CÔNG, . C. .; SỸ QUÂN, V. . ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ LAO NÃO, MÀNG NÃO – PHÂN TÍCH 45 TRƯỜNG HỢP CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 515, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v515i1.2662. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2662. Acesso em: 26 tháng 6. 2022.