XUÂN HẬU, N. .; XUÂN HIỀN, N. . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐƯỜNG MIỆNG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TUYẾN GIÁP GIAI ĐOẠN T3b. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 515, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v515i1.2664. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2664. Acesso em: 26 tháng 6. 2022.