THỊ TRÚC QUỲNH, V. .; BÁ VƯỢNG, N. .; MINH TUẤN, L. .; TÚ THIÊN, H.; PHƯƠNG HIỀN, N. . NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH Ô NHIỄM TIẾNG ỒN VÀ THỰC TRẠNG GIẢM THÍNH LỰC CỦA BỘ ĐỘI THI CÔNG CÔNG TRÌNH NGẦM QUỐC PHÒNG . Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 515, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v515i1.2669. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2669. Acesso em: 26 tháng 6. 2022.