VĨNH NIÊN, L. .; NGUYỆT QUỲNH MAI, N. . ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI THEO THỜI GIAN VÀ VAI TRÒ CỦA 1,5-ANHYDROGLUCITOL TRONG KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 515, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v515i1.2670. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2670. Acesso em: 28 tháng 6. 2022.