ĐÌNH TÀI, N. .; ĐÌNH TUÂN, L. .; THANH BÌNH, V. . KHỐI LƯỢNG CƠ THẤT TRÁI Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y THÁI BÌNH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 515, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v515i1.2671. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2671. Acesso em: 28 tháng 6. 2022.