NGỌC TẤN, H. .; HỒNG THĂNG, V. .; THỊ THU HIỀN, N. KẾT QUẢ SỚM ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN BẰNG ĐỐT NHIỆT SÓNG CAO TẦN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 515, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v515i1.2673. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2673. Acesso em: 28 tháng 6. 2022.