THỊ NGỌC LƯƠNG, V. .; VĂN DINH, N. .; SƠN TÙNG, N. . THỰC TRẠNG TỰ CHĂM SÓC VÀ NHU CẦU PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CỦA NGƯỜI CAO TUỔI TẠI PHƯỜNG VỊ XUYÊN THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH NĂM 2021. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 515, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v515i1.2675. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2675. Acesso em: 26 tháng 6. 2022.