MẠNH DUY, T. .; NGỌC KHÔI, N. .; NHƯ HỒ, N. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CAN THIỆP CỦA HOẠT ĐỘNG DƯỢC LÂM SÀNG TRONG VIỆC SỬ DỤNG NHÓM KHÁNG SINH CARBAPENEM TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC - CHỐNG ĐỘC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NINH THUẬN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 515, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v515i1.2677. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2677. Acesso em: 28 tháng 6. 2022.