VĂN HÙNG, P. .; THỊ KIỀU, N. .; HỮU THIỂN, Đoàn .; HỒNG TRÂM, T. . ĐẶC ĐIỂM MICROALBUMIN NIỆU CỦA BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP 2 TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 515, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v515i1.2684. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2684. Acesso em: 26 tháng 6. 2022.