HỮU TÂM, T. . ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CỦA 18 THÔNG SỐ XÉT NGHIỆM ĐÔNG MÁU TẠI CÁC PHÒNG XÉT NGHIỆM. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 515, n. 1, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v515i1.2685. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2685. Acesso em: 28 tháng 6. 2022.