THỊ THU TRANG, H. .; THANH HUYỀN, N. . CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TUÂN THỦ CHẾ ĐỘ ĂN CỦA BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 516, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v516i2.3026. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3026. Acesso em: 13 tháng 8. 2022.