THỊ THU HẰNG, N. .; THẾ ANH, N. .; THỊ THU HƯƠNG, Đinh .; THỊ LAN HƯƠNG, L. . KHẢO SÁT SỨC CĂNG DỌC TOÀN BỘ THẤT TRÁI BẰNG SIÊU ÂM ĐÁNH DẤU MÔ CƠ TIM 2D Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ VÚ ĐIỀU TRỊ HÓA CHẤT BỔ TRỢ PHÁC ĐỒ AC-TH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 516, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v516i2.3028. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3028. Acesso em: 13 tháng 8. 2022.