THANH NAM, P. .; TRƯỜNG GIANG, N. .; ĐỨC HÙNG, D. . NHẬN XÉT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN CÓ CHỈ ĐỊNH THAY VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ BẰNG VAN SINH HỌC KHÔNG GỌNG FREEDOM SOLO TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 516, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v516i2.3030. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3030. Acesso em: 13 tháng 8. 2022.