THANH HẢI, Đỗ .; THỊ DIỆU THÚY, N. .; THU NGA, P. .; VĂN NHÃ, P. . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ TỔN THƯƠNG X-QUANG PHỔI Ở TRẺ VIÊM TIỂU PHẾ QUẢN CÓ NHIỄM RSV TẠI BỆNH VIỆN NHI THANH HÓA. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 516, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v516i2.3032. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3032. Acesso em: 13 tháng 8. 2022.