THỊ MINH HÒA, N. .; THỊ NGÂN, P. .; TUẤN ANH, H. . TÁC ĐỘNG CỦA GẮN KẾT TỚI MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ: TRƯỜNG HỢP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI THỤY, THÁI BÌNH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 516, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v516i2.3034. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3034. Acesso em: 13 tháng 8. 2022.