VĂN HÙNG, P. .; HỒNG TRÂM, T. .; HUY BÌNH, N. . THỰC TRẠNG VIÊM GAN B CỦA NGƯỜI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 2021. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 516, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v516i2.3035. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3035. Acesso em: 13 tháng 8. 2022.