THỊ DIỆU NGÂN, Đào .; THANH SANG, H. .; NGỌC KHÔI, N. .; NHƯ HỒ, N. . KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG GLUCOCORTICOID TRÊN BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 516, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v516i2.3036. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3036. Acesso em: 13 tháng 8. 2022.