THỊ HINH, V. .; VĂN LIỆU, N. .; ĐOÀN THUỶ, N. .; HUỆ LINH, T. .; THU HÀ, N. .; THỊ HẬU, K. .; NGỌC HUYỀN, P. . NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TEST THẦN KINH TỰ CHỦ TRÊN BỆNH NHÂN PARKISON. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 516, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v516i2.3037. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3037. Acesso em: 12 tháng 8. 2022.