NGUYỄN LAM PHƯƠNG, P. .; THỊ HỒNG UYÊN, N. .; ĐÌNH TRUNG, T. . TỶ LỆ BẠO HÀNH GIA ĐÌNH VÀ CÁC LOẠI BẠO HÀNH KHI MANG THAI Ở PHỤ NỮ ĐÃ KẾT HÔN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG: MỘT NGHIÊN CỨU MÔ TẢ CẮT NGANG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 516, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v516i2.3039. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3039. Acesso em: 12 tháng 8. 2022.