XUÂN HẬU, N. .; XUÂN HIỀN, N. . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG UNG THƯ TUYẾN GIÁP ĐƯỢC PHẪU THUẬT NỘI SOI TUYẾN GIÁP QUA ĐƯỜNG MIỆNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 516, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v516i2.3040. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3040. Acesso em: 13 tháng 8. 2022.