HỒNG SƠN, T. .; VIỆT ANH, L. .; LIÊN HƯƠNG, L. . HIỆU QUẢ CỦA SỮA UỐNG CAO NĂNG LƯỢNG CARE100GOLD LÊN TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG Ở TRẺ EM 36-59 THÁNG TẠI THÁI BÌNH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 516, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v516i2.3042. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3042. Acesso em: 13 tháng 8. 2022.