THỊ CHI, D. .; ĐÌNH TUYẾN, N. . ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU ĐA MÔ THỨC TRÊN SẢN PHỤ MỔ LẤY THAI TẠI BỆNH VIỆN SẢN-NHI TỈNH QUẢNG NGÃI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 516, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v516i2.3043. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3043. Acesso em: 12 tháng 8. 2022.