THANH TUYỀN, C. .; THY NHẠC VŨ, H. .; TRỌNG DUY THỨC, N. .; ĐỖ HỒNG NHUNG, N. .; THỌ, L. . PHÂN TÍCH CHI PHÍ SỬ DỤNG THUỐC TẠI BỆNH VIỆN NHI LÂM ĐỒNG TRONG GIAI ĐOẠN 2019-2021. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 516, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v516i2.3046. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3046. Acesso em: 12 tháng 8. 2022.