THỊ HỒNG, N. .; PHƯƠNG SINH, N. .; THỊ VÂN HUYỀN, N. .; THỊ HOA, B. .; THỊ THU, H. .; THỊ DUYÊN, N. . KHẢO SÁT KIẾN THỨC THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI BỐ VỀ NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ TẠI KHOA SẢN BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 516, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v516i2.3048. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3048. Acesso em: 12 tháng 8. 2022.