LÝ THỊNH TRƯỜNG, N.; TUẤN MAI, N. . KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH TIM CHUYỂN GỐC-VÁCH LIÊN THẤT NGUYÊN VẸN BẰNG PHẪU THUẬT CHUYỂN VỊ ĐỘNG MẠCH TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG TRONG GIAIĐOẠN 2010-2016. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 516, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v516i2.3050. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3050. Acesso em: 12 tháng 8. 2022.