THỊ THANH BÌNH, N. .; THỊ NY, P. .; THỊ NY, P. .; THỊ THÚY LAN, N. . NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỪ MẸ VÀ CON ĐẾN VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN GIÁN TIẾP Ở TRẺ SƠ SINH TẠI ĐƠN VỊ NHI SƠ SINH BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 516, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v516i2.3052. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3052. Acesso em: 12 tháng 8. 2022.