THỊ LỆ KIỀU, T. .; NGỌC BÍCH, N. . THỰC TRẠNG TIÊM CHỦNG ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG LỊCH CỦA TRẺ DƯỚI 12 THÁNG TẠI HUYỆN KON RẪY, TỈNH KON TUM NĂM 2022. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 516, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v516i2.3053. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3053. Acesso em: 13 tháng 8. 2022.