VĂN HÙNG, P. .; HỒNG TRÂM, T. .; HỮU THIỂN, Đoàn .; DUY THÁI, N. . THỰC TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI TẠI XÃ CHÍ MINH, TỨ KỲ, HẢI DƯƠNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 516, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v516i2.3055. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3055. Acesso em: 12 tháng 8. 2022.