THỊ HỒNG CHÂU, B. .; THỊ BĂNG SƯƠNG, N. .; NGỌC BÍCH THẢO, N. .; THANH TRẦM, N. . ÁP DỤNG TỈ LỆ CHỈ SỐ MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG ĐỂ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM HbA1c TRÊN MÁY TOSOH HPLC-723G11. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 516, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v516i2.3056. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3056. Acesso em: 12 tháng 8. 2022.