ĐỨC KỲ TRÂN, T. .; HOÀI PHƯƠNG, L. .; VĂN LÂN, N. .; NGUYỄN THANH CHƠN, H. . SỰ THAY ĐỔI HÌNH THÁI CUNG RĂNG HÀM TRÊN SAU PHẪU THUẬT TẠO HÌNH MÔI TOÀN BỘ MỘT BÊN TRÊN HÌNH ẢNH 3D. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 516, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v516i2.3057. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3057. Acesso em: 12 tháng 8. 2022.