ĐỨC, T. .; NGỌC THỂ, Đỗ .; THANH HẢI, P. .; VIẾT HIẾU, N. .; TIẾN ĐẠT, P. . KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ U TUYẾN TIỀN LIỆT THỂ TÍCH LỚN BẰNG KỸ THUẬT BÓC NHÂN QUA NIỆU ĐẠO VỚI DAO ĐIỆN LƯỠNG CỰC. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 516, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v516i2.3059. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3059. Acesso em: 12 tháng 8. 2022.