THỊ THU HÀ, L. .; TUẤN KHIÊM, N. .; THỊ THU HÀ, T. .; VĂN TUẤN, N. . TRẦM CẢM VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI BỆNH VIÊM KHỚP DẠNG THẤP TẠI KHOA CƠ XƯƠNG KHỚP – BỆNH VIỆN BẠCH MAI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 516, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v516i2.3061. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3061. Acesso em: 13 tháng 8. 2022.