THỊ MAI HOÀNG, N. .; PHƯƠNG TRANG, N. .; HỒNG THẮM, P. .; NGỌC KHÔI, N. . KHẢO SÁT TÍNH HỢP LÝ VÀ ĐÁP ỨNG VỚI KHÁNG SINH CARBAPENEM TRÊN BỆNH NHÂN CAO TUỔI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 516, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v516i2.3063. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3063. Acesso em: 13 tháng 8. 2022.