THANH ĐỨC, L. .; THỊ THU TRANG, P. . ĐÁNH GIÁ SỰ SUY GIẢM CHỨC NĂNG TÌNH DỤC LIÊN QUAN HÓA TRỊ Ở PHỤ NỮ UNG THƯ VÚ TẠI BỆNH VIỆN K. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 516, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v516i2.3066. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3066. Acesso em: 12 tháng 8. 2022.