VIẾT THẮNG, L. .; TRỌNG PHƯỚC, Đỗ .; NGUYỄN TRUNG LUÂN, Đào . MÁY GIẢM ĐAU SCRAMBLER: MỘT PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ MỚI KIỂM SOÁT ĐAU SAU PHẪU THUẬT BẮT VÍT CỘT SỐNG THẮT LƯNG: CA LÂM SÀNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 516, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v516i2.3067. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3067. Acesso em: 12 tháng 8. 2022.