LÊ AN, P. .; NGỌC ĐĂNG, T. .; THỊ HOÀI THƯƠNG, Đỗ .; THỊ MINH TRANG, N. .; TRƯỜNG VIÊN, N. .; THỊ TƯỜNG VY, N. .; THỊ THU THẢO, N.; BẢO VY, T. .; SƠN BẢO VI, L. .; TẤN TIẾN, N. .; DIỆP TUẤN, T. . HÀNH VI SỬ DỤNG KHẨU TRANG Y TẾ Ở NHÂN VIÊN Y TẾ TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19 VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TRONG LÀN SÓNG DỊCH THỨ 2 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 516, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v516i2.3070. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3070. Acesso em: 12 tháng 8. 2022.