QUỐC TUẤN, N. .; THƯỢNG NGHĨA, N. .; VĂN SỸ, H. .; VẠN PHƯỚC, Đặng . ĐÁNH GIÁ TÍNH AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ CỦA SIÊU ÂM TRONG BUỒNG TIM HƯỚNG DẪN ĐÓNG THÔNG LIÊN NHĨ LỖ LỚN BẰNG DỤNG CỤ QUA DA. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 516, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v516i2.3072. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3072. Acesso em: 13 tháng 8. 2022.