THỊ THU VÂN, T. .; QUANG LỘC DUYÊN, V. .; THỊ LINH TUYỀN, N. . NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SAI SÓT LIÊN QUAN ĐẾN THUỐC TRONG ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN MỸ MINH HẢI NĂM 2021. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 516, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v516i2.3073. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3073. Acesso em: 13 tháng 8. 2022.