LÝ THỊNH TRƯỜNG, N. .; VƯƠNG ANH, D. . CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG VÀ MỔ LẠI SAU PHẪU THUẬT SỬA CHỮA TRIỆT ĐỂ TỨ CHỨNG FALLOT TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 516, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v516i2.3076. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3076. Acesso em: 12 tháng 8. 2022.