HÙNG KIÊN, Đỗ .; VĂN TÀI, N. . KẾT QUẢ SỐNG THÊM BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN NƯỚC BỌT GIAI ĐOẠN MUỘN ĐIỀU TRỊ HOÁ CHẤT PHÁC ĐỒ CAP TẠI BỆNH VIỆN K. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 516, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v516i2.3077. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3077. Acesso em: 9 tháng 8. 2022.