ANH QUỐC, T. .; VĂN SONG, N. .; KHẮC MINH, N.; ĐÌNH TRUNG, T. . CÁC YẾU TỐ DỰ PHÒNG TĂNG HUYẾT ÁP Ở NGƯỜI DÂN TỪ 30 TUỔI TRỞ LÊN TẠI QUẬN HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 516, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v516i2.3078. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3078. Acesso em: 12 tháng 8. 2022.