QUANG ĐỨC, N. .; BÌNH NGUYÊN, L. .; TÀI SƠN, N. . LỰA CHỌN VỊ TRÍ LẤY VẠT DA XƯƠNG MÁC TỰ DO TRONG ĐIỀU TRỊ KHUYẾT HỔNG PHỨC HỢP XƯƠNG HÀM DƯỚI SAU CẮT UNG THƯ. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 516, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v516i2.3080. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3080. Acesso em: 12 tháng 8. 2022.