THY NHẠC VŨ, H. .; ANH DUYÊN, T. .; PHƯỚC THÀNH NHÂN, L. .; VĂN KHANH, T. . PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC TẠI BỆNH VIỆN LÊ VĂN THỊNH NĂM 2021. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 516, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v516i2.3081. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3081. Acesso em: 13 tháng 8. 2022.