THỊ KHÁNH TƯỜNG, T. .; PHẠM PHƯƠNG THƯ, T. . ĐẶC ĐIỂM NỘI SOI ĐẠI TRÀNG VÀ MÔ BỆNH HỌC Ở BỆNH NHÂN CÓ TRIỆU CHỨNG CỦA HỘI CHỨNG RUỘT KÍCH THÍCH THEO ROME IV. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 517, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v517i2.3215. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3215. Acesso em: 27 tháng 9. 2022.