TRỌNG THOAN, P. .; HUY HÙNG, T. . RÁCH ĐỘNG MẠCH CHẬU GỐC TRONG PHẪU THUẬT THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG THẮT LƯNG: BÁO CÁO 01 TRƯỜNG HỢP. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 517, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v517i2.3217. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3217. Acesso em: 27 tháng 9. 2022.