HUY MẠNH, B. .; PHÙNG THÀNH, L. .; DUY DƯƠNG, T. . KẾT QUẢ VI PHẪU THUẬT U GÓC CẦU TIỂU NÃO ĐƯỢC PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 517, n. 2, 2022. DOI: 10.51298/vmj.v517i2.3222. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3222. Acesso em: 3 tháng 10. 2022.